TRAFIKPEDAGOGIK

Fordonkännedom
 • Växellåda
 • Fotpedaler
 • Instrumentpanel
Körställning
 • Stol och ratt
 • Reglage och bälte
 • Last och utrustning
Manövrering
 • Start och stanna
 • Krypkörning och styrning
 • Gångfart och lutning
Fordonshantering
 • Vändning
 • Parkering
 • Backning
Växling
 • Uppväxling
 • Bromsning
 • Nedväxling
Samordning
 • Avsökning och riskbedömning
 • Acceleration och bromsning
 • Koordination och varseblivning
Tätort
 • Avsökning och riskbedömning
 • Hastighetsanpassning
 • Placering och väjningsregler
 • Oskyddade trafikanter
Stad
 • Avsökning och riskbedömning
 • Hastighetsanpassning
 • Placering och väjningsregler
 • Trafiksignal och cirkulationsplats
 • Enkelriktad trafik och körfältsbyte
 • Samspel och säkerhetsmarginal
Landsväg
 • Avsökning och riskbedömning
 • Hastighetsanpassning
 • Påfart och avfart
 • Placering och omkörning
 • Järnvägskorsning
 • Vänstersväng och vändning
Motorväg
 • Avsökning och riskbedömning
 • Hastighetsanpassning
 • Påfart och avfart
 • Placering och omkörning
 • Körfältsbyte och samspel
 • Motortrafikled och möte
Självständig körning
 • Tillämpning stadstrafik
 • Tillämpning landsväg
 • Tillämpning motorväg
Trafikkunskap
 • Fordonets instrument och kontroll
 • Trafikskyltar och markeringar
 • Trafikregler och tillämpning
 • Dag och mörkerkörning
 • Väderlek och väglag
 • Olycksfall och viltolyckor

Ledningssystem för utbildning

Krav och vägledning SS-ISO

Datasäkerhet

Socialt ansvar

Processinriktad förbättring

Evidensbaserade beslut

Visionärt ledarskap

Råsundavägen 176, 169 36 Solna